• Wykaz najważniejszych publikacji Profesora Leona Kieresa