Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły archiwalne

Tom 117 (2019)

Zatrudnienie za pośrednictwem platformy internetowej jako przejaw „uberyzacji” pracy

  • Tomasz Bakalarz
DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.117.1
Przesłane
20 grudnia 2019
Opublikowane
20-12-2019

Abstrakt

PLATFORM WORK AS A SIGN OF THE “UBERIZATION” OF WORK

The sharing economy has left a strong mark on the modern labour market. One of the popular forms of earning in the sharing economy is crowd employment. In the present paper the author analyzes a tripartite relationship between the crowdsourcer, crowdsourcing platforms and a crowdworker. The author is looking for legal models describing the particular relationships. He is considering whether the nature of employment can be attributed to them. The paper is of a reporting nature. The legal assessment refers to Polish law.