Tom 117 (2019)

Zatrudnienie za pośrednictwem platformy internetowej jako przejaw „uberyzacji” pracy
Strony 9 - 20
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.117.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Umowa o pomocy przy zbiorach — nowa podstawa prawna zatrudnienia
Strony 21 - 28
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.117.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zatrudnienie w spółdzielni socjalnej
Strony 29 - 36
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.117.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zbieg prawa do świadczeń opiekuńczych i świadczeń z ubezpieczenia społecznego — uwagi de lege ferenda
Strony 37 - 46
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.117.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kodeksowa ochrona szczególna stosunku pracy powstałego na podstawie powołania
Strony 47 - 60
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.117.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dyferencjacja części płacy przeznaczanej na składki ubezpieczeń społecznych
Strony 61 - 78
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.117.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Świadczenie pracy jako wyznacznik sytuacji prawnej pracownika — wybrane problemy
Strony 79 - 92
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.117.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
W sprawie podlegania nieformalnych opiekunów osób niesamodzielnych ubezpieczeniu wypadkowemu
Strony 93 - 105
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.117.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ubezpieczenie społeczne twórców i artystów — wybrane zagadnienia
Strony 107 - 116
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.117.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego — wybrane zagadnienia
Strony 117 - 132
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.117.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Klauzule autonomiczne umów o pracę — zagadnienia pojęciowe
Strony 133 - 145
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.117.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF