Tom 117 (2019)

Zatrudnienie za pośrednictwem platformy internetowej jako przejaw „uberyzacji” pracy
117, 2019, Strony 9 - 20
Pobierz artykuł PDF
Strony redakcyjne i spis treści
117, 2019, Strony 1 - 7
Pobierz artykuł PDF
Umowa o pomocy przy zbiorach — nowa podstawa prawna zatrudnienia
117, 2019, Strony 21 - 28
Pobierz artykuł PDF
Zatrudnienie w spółdzielni socjalnej
117, 2019, Strony 29 - 36
Pobierz artykuł PDF
Zbieg prawa do świadczeń opiekuńczych i świadczeń z ubezpieczenia społecznego — uwagi de lege ferenda
117, 2019, Strony 37 - 46
Pobierz artykuł PDF
Kodeksowa ochrona szczególna stosunku pracy powstałego na podstawie powołania
117, 2019, Strony 47 - 60
Pobierz artykuł PDF
Dyferencjacja części płacy przeznaczanej na składki ubezpieczeń społecznych
117, 2019, Strony 61 - 78
Pobierz artykuł PDF
Świadczenie pracy jako wyznacznik sytuacji prawnej pracownika — wybrane problemy
117, 2019, Strony 79 - 92
Pobierz artykuł PDF
W sprawie podlegania nieformalnych opiekunów osób niesamodzielnych ubezpieczeniu wypadkowemu
117, 2019, Strony 93 - 105
Pobierz artykuł PDF
Ubezpieczenie społeczne twórców i artystów — wybrane zagadnienia
117, 2019, Strony 107 - 116
Pobierz artykuł PDF
Prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego — wybrane zagadnienia
117, 2019, Strony 117 - 132
Pobierz artykuł PDF
Klauzule autonomiczne umów o pracę — zagadnienia pojęciowe
117, 2019, Strony 133 - 145
Pobierz artykuł PDF