Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 117

Published 9 grudnia 2019

Issue description

Na niniejszy tom „Przeglądu Prawa i Administracji” składają się opracowania, z których część została wygłoszona podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Zakładu Prawa Pracy Uniwersytetu Wrocławskiego i Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu pt. „Umowy o zatrudnienie — rodzaje, charakter oraz skutki ich zawarcia w sferze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”, podczas której jubileusz pracy naukowej świętował Pan Profesor Zdzisław Kubot. Publikowane w niniejszym tomie teksty dotyczą ważnych zagadnień związanych z tematyką podstaw prawnych zatrudnienia. Z jednej strony stanowią analizę zagadnień w aspekcie prawa pracy, z drugiej zaś ukazują szerszy kontekst prawny i społeczny, gdyż określona podstawa prawna wykonywania pracy zarobkowej determinuje zakres ochrony socjalnej w ramach systemu zabezpieczenia społecznego. Aspekty praktyczne są podbudowane analizami teoretycznymi, dzięki czemu publikacja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców (teoretyków i praktyków) zajmujących się przedstawionymi zagadnieniami.