Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły archiwalne

Tom 119 (2019): Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich

Najwyższa Rada Sądownictwa w Rumunii

  • Artur Ławniczak
DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.119.14
Przesłane
20 stycznia 2020
Opublikowane
20-01-2020

Abstrakt

THE SUPERIOR COUNCIL OF MAGISTRACY IN ROMANIA

In the constitutional scheme of state power in Romania we can find the Superior Council of Magistracy. This subject is absent in the classical version of the political system. The Council is situated between the highest state powers and the courts. Its personal composition is constituted by delegates of the judiciary and public prosecutor’s office, as well as persons elected by the Senat. The task of the Council is presentation of judicial and prosecutor’s candidatures for the Presidency.