Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 119Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich

Published 20 stycznia 2020

Issue description

W najnowszym numerze „Przeglądu Prawa i Administracji” zamieszczone zostały opracowania dotyczące krajowych rad sądownictwa, funkcjonujących we współczesnych porządkach krajowych. W założeniu redaktorów i autorów analiza poszczególnych regulacji prawnych (konstytucyjnych i ustawowych) ma służyć dostarczeniu czytelnikowi kompletnej wiedzy dotyczącej różnych modeli ustroju tego organu, jego kompetencji, jak również systemowemu ujęciu. Publikacja ma również na celu dotarcie do jak najszerszego kręgu odbiorców, zarówno zajmujących się naukowo i zawodowo problematyką prawa, jak i studentów oraz innych osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu prawa polskiego oraz porządków prawnych państw trzecich, a także stworzenie możliwości samodzielnego porównania rozwiązań istniejących w Polsce z innymi funkcjonującymi równolegle w państwach demokratycznych.