• Tom 119 (2019): Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich

Tom 119 (2019): Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich

Najwyższa Rada Wymiaru Sprawiedliwości Królestwa Belgii
Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich, Strony 9 - 16
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.119.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Państwowa Rada Sądownictwa w Republice Chorwacji
Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich, Strony 17 - 26
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.119.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rady Sądownictwa w Danii
Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich, Strony 27 - 38
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.119.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rada do spraw Administracji Sądów w Estonii
Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich, Strony 39 - 48
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.119.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Najwyższa Rada Korpusu Urzędników Sądowych we Francji
Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich, Strony 49 - 57
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.119.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rada Główna Władzy Sądowniczej w Hiszpanii
Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich, Strony 59 - 70
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.119.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rada sądownictwa w Holandii
Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich, Strony 71 - 82
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.119.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rozproszony system organów stojących na straży niezależności i niezawisłości sędziów w Irlandii
Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich, Strony 83 - 92
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.119.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rada Sądownictwa Republiki Litewskiej
Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich, Strony 93 - 101
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.119.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rada Sądownictwa na Łotwie
Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich, Strony 103 - 111
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.119.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pozycja prawnoustrojowa Komisji do spraw Wymiaru Sprawiedliwości Malty
Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich, Strony 113 - 122
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.119.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Krajowa Rada Sądownictwa w Polsce
Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich, Strony 123 - 134
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.119.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Najwyższa Rada Sądownictwa w Portugalii
Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich, Strony 135 - 142
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.119.13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Najwyższa Rada Sądownictwa w Rumunii
Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich, Strony 143 - 150
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.119.14
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rada Sądownicza w systemie organów konstytucyjnych Republiki Słowackiej
Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich, Strony 151 - 160
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.119.15
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Najwyższa Rada Sprawiedliwości Ukrainy
Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich, Strony 161 - 170
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.119.16
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ewolucja węgierskiego modelu zarządzania sądownictwem i samorządu sędziowskiego na Węgrzech w latach 1989–2019
Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich, Strony 171 - 180
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.119.17
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rada Sędziowska oraz Komisja Nominacyjna dla Anglii i Walii
Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich, Strony 181 - 194
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.119.18
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rada Sądownictwa Irlandii Północnej
Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich, Strony 195 - 203
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.119.19
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rada Sądownictwa Szkocji i szkocka Rada Nominacji Sędziowskich
Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich, Strony 205 - 214
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.119.20
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Najwyższa Rada Sądownictwa we Włoszech
Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich, Strony 215 - 226
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.119.21
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prezydium Rady Sądownictwa Administracyjnego jako organ samorządu sądownictwa administracyjnego we Włoszech
Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich, Strony 227 - 239
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.119.22
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF