• Prezydium Rady Sądownictwa Administracyjnego jako organ samorządu sądownictwa administracyjnego we Włoszech

Prezydium Rady Sądownictwa Administracyjnego jako organ samorządu sądownictwa administracyjnego we Włoszech

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.119.22
Monika Haczkowska
Google Scholar Monika Haczkowska
Publikacja:

Abstrakt

THE PRESIDIUM OF THE ADMINISTRATIVE JUDICIARY COUNCIL AS THE ORGAN OF THE ADMINISTRATIVE JUDICIARY IN ITALY

In the legal system of the Italian Republic, there are two judicial self-government organs, which guarantee the independence of the courts and the independence of judges. The Supreme Judicial Council safeguards the independence of the common judiciary and the Presidium of the Administrative Judiciary Council — administrative judiciary. Despite the different composition of those organs, each of them ensures proper representation of judges of common and administrative courts. The election of judges by judges is the basic principle for the selection of the new council members. In addition, the competences of the Supreme Judicial Council and the Presidium of the Administrative Judiciary Council, are fundamental for guaranteeing the independence of the judiciary from the other public organs.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.