Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 92

Published 19 grudnia 2013

Issue description

Opracowania merytoryczne zamieszczone w numerze 92 „Przeglądu Prawa i Administracji” koncentrują się wokół pięciu bloków tematycznych, a mianowicie: prawa europejskiego i międzynarodowego (J. Helios, Publicyzacja prawa prywatnego — prywatyzacja prawa publicznego w kontekście rozważań nad prawem europejskim), praw człowieka i ich ochrony (M. Buzyté, J. Balsiené, Regulacja ochrony praw dziecka w ustawie Republiki Litewskiej o etyce badań biomedycznych oraz V. Sinkevičius, How to execute the judgement of the Strasbourg Court in case Paksas v. Lithuania?), prawa administracyjnego (M. Tenenbaum-Kulig, Zagadnienie dopuszczalności badania przez organ egzekucyjny. Czy wystawca tytułu wykonawczego posiada status wierzyciela — na przykładzie tytułów wystawionych przez Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych), prawa cywilnego (M. Koszowski, Indywidualne uzgadnianie właściwości towaru w przypadku sprzedaży konsumenckiej) oraz prawa karnego (J. Sawicki, Odstąpienie od wymierzenia kary lub środka karnego za przestępstwa skarbowe oraz A. Wiltos, Prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza w postępowaniu karnym. Wybrane zagadnienia). Całość zamykają sprawozdania z dwóch konferencji naukowych, które odbyły się w maju i październiku 2012 r., tj. 54. Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego w Augustowie (opracowanie P. Kuczmy) oraz konferencji zorganizowanej z okazji 10-lecia Zjazdów Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych w Szklarskiej Porębie (opracowanie T. Chłopeckiego).