Tom 92 (2013)

Publicyzacja prawa prywatnego — prywatyzacja prawa publicznego w kontekście rozważań nad prawem europejskim
Strony 11 - 36
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Regulacja ochrony praw dziecka w Ustawie Republiki Litewskiej o etyce badań biomedycznych
Strony 39 - 56
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
How to execute the judgement of the Strasbourg Court in the case Paksas v. Lithuania?
Strony 57 - 72
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zagadnienie dopuszczalności badania przez organ egzekucyjny. Czy wystawca tytułu wykonawczego posiada status wierzyciela — na przykładzie tytułów wystawionych przez Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych
Strony 75 - 84
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Indywidualne uzgadnianie właściwości towaru w przypadku sprzedaży konsumenckiej
Strony 87 - 106
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Odstąpienie od wymierzenia kary lub środka karnego za przestępstwa skarbowe
Strony 109 - 127
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza w postępowaniu karnym. Wybrane zagadnienia
Strony 129 - 145
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Aktualne problemy reform konstytucyjnych”. 54. zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Augustów, 10–12 maja 2012 r.
Strony 149 - 151
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej” zorganizowanej z okazji 10-lecia Zjazdów Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych. Szklarska Poręba, 23–25 października 2012 r.
Strony 151-153
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF