Tom 95 (2013)

Opublikowane: 30-06-2014

W najnowszym tomie „Przeglądu Prawa i Administracji” teorii prawa poświęcone są rozważania w kwestii pojmowania i rodzajów źródeł prawa białoruskiego. Prawo europejskie i międzynarodowe reprezentują dwa artykuły: poruszający ważne i aktualne zagadnienie suwerenności oraz realizowania polityki sąsiedztwa w Europie Wschodniej. Prawa administracyjnego i konstytucyjnego dotyczą artykuły na temat zagadnienia ochrony tajemnic radcowskiej oraz adwokackiej, a także orzecznictwa sygnalizacyjnego Trybunału Konstytucyjnego w latach 2009–2013. Problematykę przedsiębiorstw transportowych w zakresie przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową zawiera dział prawa cywilnego. Kryminalistyka przedstawia ważny problem izolacji penitencjarnej oraz wpływu procesu resocjalizacji skazanych w świetle aktualnej kodyfikacji karnej. Ekonomia jest reprezentowana artykułem na temat szarej strefy i przestępczości w branży paliwowej.