Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 99

Published 15 czerwca 2015

Issue description

Kolejny, XCIX tom „Przeglądu Prawa i Administracji” dotyczy zabezpieczenia emerytalnego. Numer zawiera dziewięć tekstów odnoszących się do prawa, administracji i ekonomii funkcjonowania zabezpieczenia emerytalnego. Autorami prac są członkowie zarządu Powszechnych Towarzystw Emerytalnych (Andrzej Sołdek), kierownicy urzędów centralnych (Aleksandra Wiktorow), pracownicy naukowi (Monika Lewandowicz-Machnikowska, Mariusz Dybał, Julitta Koćwin, Sebastian Jakubowski, Daria Kostecka-Jurczyk, Marta Buchowiec, Jarosław Poteraj). Problematyce zabezpieczenia emerytalnego zarówno teoretycy, jak i badacze poświęcili już wiele uwagi. Niemniej jednak ostatnie dynamiczne zmiany w obszarze zagadnienia oraz wpływ tychże zmian na społeczeństwo, gospodarkę, finanse publiczne sprawia, że pojawienie się jeszcze jednego opracowania poświęconego problematyce zabezpieczenia emerytalnego należy uznać za w pełni uzasadnione, a zawarte w nim rozważania i wyniki badań za wiele wnoszące do dyskusji.