• Tom 101 (2015): Osiemdziesiąt lat polskiego prawa handlowego

Tom 101 (2015): Osiemdziesiąt lat polskiego prawa handlowego

IDEA SYSTEMOWOŚCI PRAWA W PERSPEKTYWIE ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI PRAWOZNAWSTWA [175]

Strony redakcyjne i spis treści
Osiemdziesiąt lat polskiego prawa handlowego, Strony 1 - 7
Pobierz artykuł PDF
Zamiast wstępu
Osiemdziesiąt lat polskiego prawa handlowego, Strony 9 - 9
Pobierz artykuł PDF
Upadłość konsumencka — doświadczenia i perspektywy
Osiemdziesiąt lat polskiego prawa handlowego, Strony 11 - 24
Pobierz artykuł PDF
Źródła finansowania spółki pracowniczej
Osiemdziesiąt lat polskiego prawa handlowego, Strony 25 - 44
Pobierz artykuł PDF
Osiemdziesiąt lat polskiego prawa handlowego — wzloty, upadki oraz mozolna reaktywacja
Osiemdziesiąt lat polskiego prawa handlowego, Strony 45 - 62
Pobierz artykuł PDF
Przewodnie konstrukcje i pojęcia kodeksu handlowego z 1934 roku
Osiemdziesiąt lat polskiego prawa handlowego, Strony 63 - 91
Pobierz artykuł PDF
Instytucje prawa procesowego cywilnego w kodeksie handlowym oraz kodeksie spółek handlowych
Osiemdziesiąt lat polskiego prawa handlowego, Strony 93 - 110
Pobierz artykuł PDF
Spółka partnerska — czas na zmiany
Osiemdziesiąt lat polskiego prawa handlowego, Strony 111 - 129
Pobierz artykuł PDF
Tryb wyłaniania zarządu w spółkach zależnych od spółek Skarbu Państwa
Osiemdziesiąt lat polskiego prawa handlowego, Strony 131 - 139
Pobierz artykuł PDF
Nowe internetowe wzorce w prawie spółek handlowych refleksje na tle nowelizacji kodeksu spółek handlowych z 28 listopada 2014 roku
Osiemdziesiąt lat polskiego prawa handlowego, Strony 141 - 155
Pobierz artykuł PDF
Odpowiedzialność komandytariusza z punktu widzenia interesu wierzycieli spółki
Osiemdziesiąt lat polskiego prawa handlowego, Strony 157 - 167
Pobierz artykuł PDF
Nazwa Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych
Osiemdziesiąt lat polskiego prawa handlowego, Strony 169 - 182
Pobierz artykuł PDF
Czas najwyższy na zmiany w modelu kontroli niedozwolonych postanowień wzorców umownych
Osiemdziesiąt lat polskiego prawa handlowego, Strony 183 - 206
Pobierz artykuł PDF
Podatek dochodowy od osób prawnych na przykładzie poręczenia jako świadczenia nieodpłatnego
Osiemdziesiąt lat polskiego prawa handlowego, Strony 207 - 214
Pobierz artykuł PDF
Pozorny podział spółki kapitałowej
Osiemdziesiąt lat polskiego prawa handlowego, Strony 215 - 225
Pobierz artykuł PDF
Zbycie udziałów w spółce z o.o. objętych wspólnością majątkową małżeńską
Osiemdziesiąt lat polskiego prawa handlowego, Strony 227 - 241
Pobierz artykuł PDF
Sprzedaż agresywna w kontekście art. 9 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
Osiemdziesiąt lat polskiego prawa handlowego, Strony 243 - 254
Pobierz artykuł PDF
Ochrona wierzycieli spółki z o.o. poprzez konstrukcję faktycznego członka zarządu
Osiemdziesiąt lat polskiego prawa handlowego, Strony 255 - 275
Pobierz artykuł PDF
Obowiązek lojalności w umowach pośrednictwa handlowego
Osiemdziesiąt lat polskiego prawa handlowego, Strony 277 - 285
Pobierz artykuł PDF