Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 101Osiemdziesiąt lat polskiego prawa handlowego

Published 17 września 2015

Issue description

Polskie prawo handlowe skończyło osiemdziesiąt lat, jeżeli wziąć pod uwagę, że stanowiący jego podstawę Kodeks Handlowy został uchwalony w 1934 roku. Jest to dobra okazja do podjęcia dyskusji zarówno na temat skomplikowanych losów tego prawa na przełomie tysiącleci, jak i funkcjonowania jego poszczególnych instytucji. Temu poświęcony jest kolejny zeszyt „Przeglądu Prawa i Administracji”. Tak się złożyło, że jest to sto pierwszy numer tego pisma i ukazuje się w roku, gdy Wydział Prawa, a obecnie Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, kończy siedemdziesiąt lat. Układ dat wskazuje, że jest to numer wyjątkowy. Oddając go pod osąd Czytelników, chciałbym w imieniu autorów, którym dziękuję za podjęcie trudu opracowania poszczególnych części tego tomu, wyrazić nadzieję, że zawarte w nim wypowiedzi dostosowują się do wysokiego poziomu, jaki reprezentuje to pismo, i otworzą kolejny ważny etap w rozwoju Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, samego tytułu oraz ożywią dyskusję na temat tego, jak ma wyglądać regulacja prawa handlowego w Polsce, które jest częścią prawa cywilnego, ale podstawowy akt tego prawa — kodeks cywilny — ciągle traktuje go po macoszemu. Zamiast wstępu, prof. zw. dr hab. d.h.c. Uniwersytetu Paris Dauphine Sędzia Sądu Najwyższego Józef Frąckowiak