Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 104Systemowość prawa

Published 19 października 2016

Issue description

Oferowany czytelnikowi 104. tom "Przeglądu Prawa i Administracji" pod redakcją Zbigniewa Pulki jest zbiorem artykułów najwybitniejszych polskich teoretyków i filozofów prawa, którzy zabierają głos w dyskusji poświęconej systemowi prawa. Autorzy postrzegają problem systemowości prawa w perspektywie zarówno analitycznej, jak i postanalitycznej, dlatego też w swoich artykułach podjęli próbę odpowiedzi na pytanie: czy obecna krytyka pozytywistycznego paradygmatu pojmowania systemowości prawa prowadzić ma do odrzucenia tej kategorii w dyskursie prawniczym, czy też potrzebna jest jej redefinicja? Autorzy wskazują, że za drugim stanowiskiem przemawiać mogą argumenty zarówno praktyczne, jak i teoretyczne. Argumentem praktycznym jest trwałość postrzegania prawa jako systemu w dyskursie prawniczym. Argumentem teoretycznym jest optymalizacyjny charakter poznania prawa w procesie doktrynalnej oraz operatywnej interpretacji tekstów prawnych. Ten drugi argument zakłada, że interpretacja prawnicza zmierza nieuchronnie do maksymalizacji wartości tekstu prawnego, przedstawiając chaotyczny zbiór przepisów jako uporządkowany systemowo zbiór norm prawnych. Mając świadomość dyskusyjności formułowanych twierdzeń, autorzy podkreślają wagę poruszanych problemów i stawianych pytań. Niniejszy tom jest dedykowany twórcy wrocławskiej szkoły teorii i filozofii prawa profesorowi Stanisławowi Kaźmierczykowi w osiemdziesiątą rocznicę urodzin.