• Tom 111 (2017): Otoczenie administracji publicznej

Tom 111 (2017): Otoczenie administracji publicznej

Osoba bezdomna jako element społecznego otoczenia administracji publicznej
Otoczenie administracji publicznej, Strony 13 - 27
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.111.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Złośliwe problemy w otoczeniu administracji publicznej
Otoczenie administracji publicznej, Strony 29 - 43
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.111.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Godność człowieka w otoczeniu administracji publicznej — wybrane zagadnienia
Otoczenie administracji publicznej, Strony 45 - 61
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.111.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Organizacja i zarządzanie podmiotami leczniczymi. Otoczenie i nowe wyzwania
Otoczenie administracji publicznej, Strony 63 - 78
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.111.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prakseologiczna interpretacja zjawiska administracji publicznej z perspektywy relatywizmu granic organizacji
Otoczenie administracji publicznej, Strony 79 - 102
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.111.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Otoczenie polityczno-prawne administracji publicznej
Otoczenie administracji publicznej, Strony 103 - 118
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.111.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Instytucjonalne, światopoglądowe otoczenie administracji publicznej a jej tak zwana apolityczność
Otoczenie administracji publicznej, Strony 119 - 128
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.111.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Specyfika relacji organów administracji publicznej z otoczeniem w sytuacjach kryzysowych
Otoczenie administracji publicznej, Strony 129 - 141
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.111.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma współpracy administracji publicznej z otoczeniem
Otoczenie administracji publicznej, Strony 143 - 158
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.111.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wybrane segmenty otoczenia administracji publicznej w sferze edukacji i ich wpływ na oświatę samorządową w zakresie wykonywania zadań oświatowych
Otoczenie administracji publicznej, Strony 159 - 182
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.111.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Mediatorzy i instytucje mediacyjne w otoczeniu administracji
Otoczenie administracji publicznej, Strony 183 - 196
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.111.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kapitan statku morskiego jako otoczenie administracji publicznej
Otoczenie administracji publicznej, Strony 197 - 207
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.111.13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF