Tom 118 (2019)

wuwr wuwr
Strony redakcyjne i spis treści
118, 2019, Strony
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Inspekcja pracy na ziemiach polskich pod zaborami w latach 1915–1918. Rys historyczny
118, 2019, Strony 9 - 19
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.118.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rozwój regulacji dotyczących ustroju i kompetencji inspekcji pracy w Polsce
118, 2019, Strony 21 - 37
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.118.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O misji inspekcji pracy w świetle unormowań Międzynarodowej Organizacji Pracy — wybrane uwagi
118, 2019, Strony 39 - 61
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.118.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Miejsce Państwowej Inspekcji Pracy w systemie organów państwa — wnioski de lege lata i de lege ferenda
118, 2019, Strony 63 - 82
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.118.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Władcze formy działania Państwowej Inspekcji Pracy w dziedzinie ochrony pracy
118, 2019, Strony 83 - 102
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.118.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Stosowanie środków kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów i zasad ochrony pracy w praktyce inspektorów pracy
118, 2019, Strony 103 - 122
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.118.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kierunki orzecznictwa w dziedzinie spraw dotyczących ochrony pracy
118, 2019, Strony 123 - 143
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.118.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług. Rola Państwowej Inspekcji Pracy jako organu właściwego w rozumieniu „dyrektywy wdrożeniowej” 2014/67/UE oraz inne zadania Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie delegowania pracowników
118, 2019, Strony 145 - 165
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.118.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Postępowanie wykroczeniowe w sprawach dotyczących pracowników i innych osób wykonujących pracę zarobkową
118, 2019, Strony 167 - 182
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.118.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ewolucja statusu prawnego inspektora pracy — uwarunkowania historyczne i ocena stanu obecnego
118, 2019, Strony 183 - 208
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.118.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF