Tom 116 (2019)

Wyłączenie biegłego w postępowaniu arbitrażowym
Strony 9 - 28
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.116.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Badanie przez sąd z urzędu skuteczności powołania się na właściwość miejsca płatności weksla — uwagi na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2017, III CZP 42/17
Strony 29 - 40
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.116.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Szczególna odpowiedzialność karna za przestępstwo ciągłe w świetle propozycji zmian dotyczących ustawowego i sądowego wymiaru kary w projekcie nowelizacji kodeksu karnego z 25 stycznia 2019 roku
Strony 41 - 58
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.116.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O niekonstytucyjności § 95 ust. 2 zd. 2 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych
Strony 59 - 71
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.116.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Organizacja społeczna jako strona postępowania w sprawie odebrania zwierzęcia na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt
Strony 73 - 85
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.116.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zaniechanie ukarania z art. 16a i 16b k.k.s. — szczególne rodzaje czynnego żalu czy niepotrzebna kazuistyka?
Strony 87 - 101
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.116.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rola samorządów zawodów zaufania publicznego w systemie organów ochrony danych osobowych
Strony 103 - 116
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.116.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Reprezentacja nieznanych spadkobierców przed sądem administracyjnym — wybrane zagadnienia prawa pomocy
Strony 117 - 132
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.116.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF