Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 116

Published 20 marca 2019

Issue description

W numerze 116 „Przeglądu Prawa i Administracji” zamieszczone zostały opracowania poświęcone zagadnieniom prawnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, a także istotnych zagadnień ustrojowych. Spektrum problemów naukowych jest szerokie (obejmuje również ocenę rozstrzygnięć Sądu Najwyższego), w zamierzeniu ma przybliżyć czytelnikowi zagadnienia stosunkowo rzadko poruszane w dotychczasowej literaturze. Publikacja ma na celu dotarcie do jak najszerszego kręgu odbiorców, zarówno zajmujących się naukowo i zawodowo problematyką prawa i ekonomii, jak również studentów i innych osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu prawa polskiego.