O czasopiśmie

Czasopismo prezentuje wyniki badań naukowych w zakresie nauk prawnych i nauki administracji. W „Prawie” publikowane są studia i artykuły, przedstawiające teoretyczne ujęcie konstrukcji prawnych, odpowiadające poszczególnym gałęziom prawa, zarówno publicznego, jak i prywatnego oraz nauk pokrewnych. W ramach serii „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo” ukazują się także odrębne tomy „Studiów Historycznoprawnych” (SHP), zawierające publikacje o szeroko rozumianej tematyce historycznoprawnej.

Czytaj więcej
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 0524-4544
10.19195/0524-4544
Licencja

Indeksacja

  • Erih Plus
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)

Kontakt do redakcji

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
auwr.prawo@prawo.uni.wroc.pl

Aktualny numer