Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

O czasopiśmie

Czasopismo prezentuje wyniki badań naukowych w zakresie nauk prawnych i nauki administracji. W "Prawie" publikowane są studia i artykuły, przedstawiające teoretyczne ujęcie konstrukcji prawnych, odpowiadające poszczególnym gałęziom prawa, zarówno publicznego, jak i prywatnego oraz nauk pokrewnych. W ramach serii "Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo" ukazują się także odrębne tomy "Studiów Historycznoprawnych" (SHP), zawierające publikacje o szeroko rozumianej tematyce historycznoprawnej.

ISSN: 0524-4544

Czytaj więcej

Aktualny numer

Tom 334Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego

Published 23 września 2022

Issue description

W 334 tomie „Prawa”, zatytułowanym Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki, znajdują się artykuły wybitnych przedstawicieli nauki publicznego prawa gospodarczego, prawa administracyjnego oraz nauk ekonomicznych, przygotowane w związku z jubileuszem si ... See the full issue

Artykuły