Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

O czasopiśmie

Czasopismo prezentuje wyniki badań naukowych w zakresie nauk prawnych i nauki administracji. W "Prawie" publikowane są studia i artykuły, przedstawiające teoretyczne ujęcie konstrukcji prawnych, odpowiadające poszczególnym gałęziom prawa, zarówno publicznego, jak i prywatnego oraz nauk pokrewnych. W ramach serii "Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo" ukazują się także odrębne tomy "Studiów Historycznoprawnych" (SHP), zawierające publikacje o szeroko rozumianej tematyce historycznoprawnej.

ISSN: 0524-4544

Czytaj więcej

Aktualny numer

Tom 335Studia Historycznoprawne

Published 24 października 2022

Issue description

Kolejny numer „Studiów Historycznoprawnych” składa się siedmiu ułożonych chronologicznie opracowań z zakresu powszechnej historii państwa i prawa, historii państwa i prawa polskiego oraz historii administracji. Otwiera go tekst z zakresu prawa rzymskiego, poświęc ... See the full issue

Pełny numer