Rada Redakcyjna

Prof. dr hab. Barbara Adamiak (Uniwersytet Wrocławski)

Prof. dr hab. Marek Bojarski (Uniwersytet Wrocławski)

Prof. dr hab. Adam Czarnota (Uniwersytet Nowej Południowej Walii w Sydney, Australia)

Prof. UWr dr hab. Włodzimierz Gromski (Uniwersytet Wrocławski)

Doc. dr Ivan Halasz (Węgierska Akademia Nauk, Budapeszt, Węgry)

Prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. (Uniwersytet Masaryka, Brno, Czechy)

Prof. Dr. Dr. h.c. Lothar Knopp (BTU, Cottbus, Niemcy)

Prof. dr hab. Alfred Konieczny (Uniwersytet Wrocławski)

Prof. dr hab. Tadeusz Kuczyński (Uniwersytet Wrocławski)

Prof. PhDr. Jaroslav Pánek (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy)

Doc. Dr O.A. Zayachkovskii (Bałtycki Federalny Uniwersytet im. I. Kanta, Kaliningrad, Rosja)

Rada Redakcyjna wyznacza kierunki funkcjonowania i rozwoju czasopisma, wyznacza preferowane obszary tematyczne, których powinny dotyczyć artykuły przyjmowane do czasopisma, formułuje sugestie w zakresie tematyki numerów specjalnych czasopisma, wskazuje Komitetowi Redakcyjnemu możliwości poszerzania zakresu funkcjonowania czasopisma w skali międzynarodowej.

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
ISSN: 0524-4544
10.19195/0524-4544
Licencja

Kontakt do redakcji

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
auwr.prawo@prawo.uni.wroc.pl

Indeksacja

  • Erih Plus
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)