O czasopiśmie

Czasopismo naukowe "Prawo", wydawane przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ukazuje się nieprzerwanie od 1962 r. Tytuł stanowi kontynuację periodyku "Zeszyty Naukowe. Seria A. Prawo", wydawanego od 1956 r.

Czasopismo prezentuje wyniki badań naukowych w zakresie nauk prawnych i nauki administracji. W "Prawie" publikowane są studia i artykuły, przedstawiające teoretyczne ujęcie konstrukcji prawnych, odpowiadające poszczególnym gałęziom prawa, zarówno publicznego, jak i prywatnego oraz nauk pokrewnych. W ramach serii "Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo" ukazują się także odrębne tomy "Studiów Historycznoprawnych" (SHP), zawierające publikacje o szeroko rozumianej tematyce historycznoprawnej.

Zadaniem czasopisma jest udostępnienie najnowszych wyników badań z zakresu nauk prawnych, prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Prace publikowane są w języku polskim oraz w językach obcych.

Abstrakty opublikowanych artykułów znajdą się w bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS), a także w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, jak również w Federacji Bibliotek Cyfrowych i Europeanie.

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. za publikację w czasopiśmie autorzy otrzymują 20 punktów.

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

Unikatowy adres czasopisma: https://wuwr.pl/prawo

Półrocznik. Format B5

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
ISSN: 0524-4544
10.19195/0524-4544
Licencja

Kontakt do redakcji

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
auwr.prawo@prawo.uni.wroc.pl

Indeksacja

  • Erih Plus
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)