Komitet Redakcyjny

Prof. UWr dr hab. Jerzy Korczak – redaktor naczelny (jerzy.korczak@uwr.edu.pl) Uniwersytet Wrocławski, Polska (University of Wroclaw, Poland)

Mgr Łukasz Baszak – sekretarz serii "Studia Historycznoprawne" (SHP) (lukasz.baszak@uwr.edu.pl) Uniwersytet Wrocławski, Polska (University of Wroclaw, Poland)

Dr Witold Małecki – sekretarz naukowy (witold.malecki@uwr.edu.pl) Uniwersytet Wrocławski, Polska (University of Wroclaw, Poland)

 

Redakcja czasopisma „Prawo”
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
tel. (71) 3752 370
e-mail: auwr.prawo@prawo.uni.wroc.pl

 

Redaktorzy tematyczni

 

Prof. dr hab. Andrzej Bator, Uniwersytet Wrocławski, Polska (University of Wroclaw, Poland)

Prof. dr hab. Jolanta Blicharz, Uniwersytet Wrocławski, Polska (University of Wroclaw, Poland)

Prof. dr hab. Piotr Machnikowski, Uniwersytet Wrocławski, Polska (University of Wroclaw, Poland)

Prof. UWr dr hab. Barbara Mielnik, Uniwersytet Wrocławski, Polska (University of Wroclaw, Poland)

Prof. UWr dr hab. Jacek Przygodzki, Uniwersytet Wrocławski, Polska (University of Wroclaw, Poland)

Dr hab. Renata Raszewska-Skałecka, Uniwersytet Wrocławski, Polska (University of Wroclaw, Poland)

Prof. dr hab. Jerzy Skorupka Uniwersytet Wrocławski, Polska (University of Wroclaw, Poland)

 

Redaktor językowy: prof. UWr dr hab. Paweł Kaczyński Uniwersytet Wrocławski, Polska (University of Wroclaw, Poland)

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
ISSN: 0524-4544
10.19195/0524-4544
Licencja

Kontakt do redakcji

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
auwr.prawo@prawo.uni.wroc.pl

Indeksacja

  • Erih Plus
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)