Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Komitet Redakcyjny

Prof. UWr dr hab. Jerzy Korczak – redaktor naczelny (jerzy.korczak@uwr.edu.pl) Uniwersytet Wrocławski, Polska (University of Wroclaw, Poland)

 

Mgr Łukasz Baszak – sekretarz serii "Studia Historycznoprawne" (SHP) (lukasz.baszak@uwr.edu.pl) Uniwersytet Wrocławski, Polska (University of Wroclaw, Poland)

Dr Witold Małecki – sekretarz naukowy (witold.malecki@uwr.edu.pl) Uniwersytet Wrocławski, Polska (University of Wroclaw, Poland)

 

Redakcja czasopisma „Prawo”
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
tel. (71) 3752 370
e-mail: auwr.prawo@prawo.uni.wroc.pl

 

 

Redaktorzy tematyczni:

 

Prof. dr hab. Andrzej Bator, Uniwersytet Wrocławski, Polska (University of Wroclaw, Poland)

Prof. dr hab. Piotr Machnikowski, Uniwersytet Wrocławski, Polska (University of Wroclaw, Poland)

Prof. UWr dr hab. Barbara Mielnik, Uniwersytet Wrocławski, Polska (University of Wroclaw, Poland)

Prof. UWr dr hab. Marcin Miemiec, Uniwersytet Wrocławski, Polska (University of Wroclaw, Poland)

Prof. dr hab. Marian Ptak Uniwersytet Wrocławski, Polska (University of Wroclaw, Poland)

Prof. dr hab. Jerzy Skorupka Uniwersytet Wrocławski, Polska (University of Wroclaw, Poland)

Prof. dr hab. Jerzy Supernat Uniwersytet Wrocławski, Polska (University of Wroclaw, Poland)

 

Redaktor językowy: prof. UWr dr hab. Paweł Kaczyński Uniwersytet Wrocławski, Polska (University of Wroclaw, Poland)