Komitet Redakcyjny

 

Prof. UWr dr hab. Jerzy Korczak – redaktor naczelny (jerzy.korczak@uwr.edu.pl) Uniwersytet Wrocławski, Polska (University of Wroclaw, Poland)

 

Dr Dobromiła Nowicka – sekretarz serii "Studia Historycznoprawne" (SHP) (dobromila.nowicka@uwr.edu.pl) Uniwersytet Wrocławski, Polska (University of Wroclaw, Poland)

Mgr Witold Małecki – sekretarz naukowy (witold.malecki@uwr.edu.pl) Uniwersytet Wrocławski, Polska (University of Wroclaw, Poland)

 

Redakcja czasopisma „Prawo”
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
tel. (71) 3752 370
e-mail: auwr.prawo@prawo.uni.wroc.pl

 

 

Redaktorzy tematyczni:

 

Prof. dr hab. Andrzej Bator, Uniwersytet Wrocławski, Polska (University of Wroclaw, Poland)

Prof. dr hab. Piotr Machnikowski, Uniwersytet Wrocławski, Polska (University of Wroclaw, Poland)

Prof. UWr dr hab. Barbara Mielnik, Uniwersytet Wrocławski, Polska (University of Wroclaw, Poland)

Prof. UWr dr hab. Marcin Miemiec, Uniwersytet Wrocławski, Polska (University of Wroclaw, Poland)

Prof. dr hab. Marian Ptak Uniwersytet Wrocławski, Polska (University of Wroclaw, Poland)

Prof. UWr dr hab. Jerzy Skorupka Uniwersytet Wrocławski, Polska (University of Wroclaw, Poland)

Prof. UWr dr hab. Jerzy Supernat Uniwersytet Wrocławski, Polska (University of Wroclaw, Poland)

 

Redaktor statystyczny: prof. dr hab. Tadeusz Bednarski Uniwersytet Wrocławski, Polska (University of Wroclaw, Poland)

Redaktor językowy: prof. UWr dr hab. Paweł Kaczyński Uniwersytet Wrocławski, Polska (University of Wroclaw, Poland)