• Zakres podmiotowy postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego