Tom 307

Z aktualnych problemów prawa pracy i prawa socjalnego

Opublikowane: 10-07-2009

Seria Prawo przeznaczona jest do publikowania monografii prawniczych, w tym również prac habilitacyjnych i doktorskich. Jednakże jest przestrzeganą zasadą aby te publikacje reprezentowały wysoki poziom merytoryczny i edytorski. Tak jest w istocie. Prace tej serii są cytowane i poszukiwane. Mają streszczenia obcojęzyczne.

Artykuły

Monika Lewandowicz-Machnikowska,

Świadczenia opiekuńcze