• Tom 307 (2009): Z aktualnych problemów prawa pracy i prawa socjalnego

Tom 307 (2009): Z aktualnych problemów prawa pracy i prawa socjalnego

Artykuły

Sytuacja prawna pracownika przetwarzającego dane osobowe w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy
Z aktualnych problemów prawa pracy i prawa socjalnego, Strony 7 - 25
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Obowiązek informowania pracownika o warunkach zatrudnienia
Z aktualnych problemów prawa pracy i prawa socjalnego, Strony 27 - 40
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Negocjacje zbiorowe jako instrument kształtowania warunków pracy
Z aktualnych problemów prawa pracy i prawa socjalnego, Strony 41 - 55
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Charakter prawny zarządzeń pracodawcy w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników
Z aktualnych problemów prawa pracy i prawa socjalnego, Strony 57 - 66
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przywrócenie do służby
Z aktualnych problemów prawa pracy i prawa socjalnego, Strony 67 - 80
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zdolność zatrudniania pracowników po ogłoszeniu upadłości pracodawcy
Z aktualnych problemów prawa pracy i prawa socjalnego, Strony 81 - 107
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawomocność a ostateczność decyzji rentowych
Z aktualnych problemów prawa pracy i prawa socjalnego, Strony 109 - 123
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Charakter prawny członkostwa w kasie chorych w ustawowym ubezpieczeniu chorobowym w Niemczech
Z aktualnych problemów prawa pracy i prawa socjalnego, Strony 125 - 141
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zwrot nienależnie pobranego zasiłku chorobowego
Z aktualnych problemów prawa pracy i prawa socjalnego, Strony 143 - 159
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Świadczenia opiekuńcze
Z aktualnych problemów prawa pracy i prawa socjalnego, Strony 161 - 172
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ustawa o pomocy uprawnionym do alimentów
Z aktualnych problemów prawa pracy i prawa socjalnego, Strony 173 - 194
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zakładowe systemy emerytalne tworzone z inicjatywy pracowników i finansowane przez pracowników w prawie niemieckim
Z aktualnych problemów prawa pracy i prawa socjalnego, Strony 195 - 208
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Niezdolność do pracy dla celów rentowych w systemie ubezpieczenia społecznego rolników
Z aktualnych problemów prawa pracy i prawa socjalnego, Strony 209 - 223
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Charakter obowiązku gminy powiatu udzielenia pomocy osobie potrzebującej art. 16 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej
Z aktualnych problemów prawa pracy i prawa socjalnego, Strony 225 - 236
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ewolucja modelu współpracy administracji publicznej z sektorem obywatelskim w prawie pomocy społecznej
Z aktualnych problemów prawa pracy i prawa socjalnego, Strony 237 - 249
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Uwagi o solidarności międzypokoleniowej
Z aktualnych problemów prawa pracy i prawa socjalnego, Strony 251 - 272
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF