• Tom 324 (2017): Studia Historycznoprawne

Tom 324 (2017): Studia Historycznoprawne

Artykuły

Strony redakcyjne i spis treści
Studia Historycznoprawne, Strony 1 - 9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dwanaście kolumn z Gortyny — historia odkrycia
Studia Historycznoprawne, Strony 11 - 23
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.324.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Tà apórreta” w prawie ateńskim
Studia Historycznoprawne, Strony 25 - 48
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.324.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Stroje Rzymianek w kontekście brzmienia fragmentu D. 47, 10, 15, 15 Ulpianus libro 77 ad edictum
Studia Historycznoprawne, Strony 49 - 65
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.324.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zjazdy książąt śląskich w 1331 roku
Studia Historycznoprawne, Strony 67 - 88
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.324.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ród Wierzbnów herbu Jastrzębiec w średniowiecznych księgach sądowych
Studia Historycznoprawne, Strony 89 - 113
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.324.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Poglądy legislatorów Polski stanisławowskiej na zasadę równości w projektach reform praw kryminalnych
Studia Historycznoprawne, Strony 115 - 128
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.324.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pogranicza systemów prawnych, w szczególności pozaborowych, w pracach nad kodyfikacjami prawa cywilnego i handlowego w II RP
Studia Historycznoprawne, Strony 129 - 167
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.324.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wybrane zagadnienia dziedziczenia testamentowego w świetle orzecznictwa sądów apelacji lwowskiej w okresie międzywojennym
Studia Historycznoprawne, Strony 169 - 185
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.324.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Samorząd terytorialny w poglądach Stanisława Podwińskiego
Studia Historycznoprawne, Strony 187 - 199
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.324.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ograniczenie wolności budowlanej w ujęciu rozporządzenia Prezydenta RP z 1928 r. o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli
Studia Historycznoprawne, Strony 201 - 210
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.324.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Odwołanie darowizny w polskim kodeksie zobowiązań z 1933 r.
Studia Historycznoprawne, Strony 211 - 228
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.324.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przejmowanie kościelnych placówek służby zdrowia oraz zakładów opieki społecznej w archidiecezji wrocławskiej w latach 1945–1956
Studia Historycznoprawne, Strony 229 - 246
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.324.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Szkoły prawnicze jako przykład „demokratyzacji” wymiaru sprawiedliwości w początkach Polski Ludowej
Studia Historycznoprawne, Strony 247 - 262
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.324.13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Noty o autorach
Studia Historycznoprawne, Strony 263 - 264
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF