Numer 74: Przedstawienia w wytwarzaniu wiedzy

20.02.2024

 

  • Termin nadsyłania tekstów: 20 czerwca 2024 r.
  • Druk numeru: grudzień 2024 r. 
  • Redaktorka tematyczna numeru: dr Emilia Kiecko 

Przedstawienia w formie rysunków, grafik informacyjnych, obrazów, modeli, filmów i innych wizualizacji wydają się niemal nieodzownym elementem wytwarzania i przekazywania wiedzy. Sprawiają wrażenie uniwersalnego narzędzia, za pomocą którego można obiektywnie „ucieleśnić” i uprzystępnić każdą informację i ideę. „Robiąc” to niejednokrotnie starają się „zamaskować” swoją prawdziwą interpretacyjną naturę pod pozorami obiektywności i przeźroczystości swego medium. 

Produkujące wiedzę przedstawienia funkcjonują nie tylko w obiegu naukowym czy „profesjonalnym”. Stanowią także trwały składnik szerzej rozumianej kultury wizualnej ułatwiając konsumpcję nauki. Tym bardziej uzasadnione wydaje się być krytyczne spojrzenie na nie i wykonywaną przez nie pracę. 

Zachęcamy do nadsyłania artykułów, które obejmą (także w wymiarze historycznym) m. in. następujące pola zagadnień: 

  • W jaki sposób przedstawienia przyczyniają się do produkcji wiedzy? Jakie są (powinny być?) ich ograniczenia i możliwości? Jakie są relacje między przedstawieniami a rzeczywistością? 
  • Jak estetyczne aspekty przedstawień wpływają na nasze rozumienie świata? Jakie są relacje między przedstawieniami „naukowymi” (np. grafikami informacyjnymi) a sztuką? 
  • Jak obrazy „naukowe” współpracują z językiem naukowym w przedstawianiu wiedzy naukowej? 
  • W jaki sposób medium takich przedstawień kształtuje ich perswazyjny potencjał? 
  • Jakie są (były) etyczne aspekty tworzenia i wykorzystywania przedstawień „naukowych”? 
  • Historyczne przedstawienia „naukowe” w rekonstrukcji i interpretacji ex post. Jak „nowa” wiedza kształtuje obrazy „dawnej”? 

Chcielibyśmy zaprosić do udziału w tworzeniu tego numeru historyków sztuki, nauki, designu, ale także filozofów zainteresowanych epistemologią obrazów. 

Artykuły (od 20 000 do 40 000 znaków, w języku polskim lub angielskim, z możliwością dodania do 10 ilustracji) należy sformatować zgodnie z wytycznymi (do pobrania na stronie internetowej: https://wuwr.pl/quart/for-authors) i przesłać na adres quart@uwr.edu.pl do 20 czerwca 2024 r. Redakcja zastrzega prawo do wyboru spośród nadesłanych tekstów. Każdy artykuł jest poddawany procesowi recenzyjnemu zgodnie z zasadą double-blind-review.