Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Rada Redakcyjna

Członkowie Rady Naukowej czasopisma Romanica Wratislaviensia doradzają w kwestiach dotyczących tematyki kolejnych numerów czasopisma, czuwają nad jego poziomem naukowym, wspomagają proces recenzowania, propagują informacje o czasopiśmie i promują je w swych środowiskach naukowych.

 

Maciej Abramowicz (Uniwersytet Warszawski)

Katarína Bednárová (Univerzita Komenského v Bratislave)

Krzysztof Bogacki (Uniwersytet Warszawski)

Philippe Bourdin (Université Clermont Auvergne)

Jacques Bres (Uniwersytet Paul-Valéry Montpellier 3)

Anna Dutka-Mańkowska (Uniwersytet Warszawski)

Vincent Ferré (Université Paris-Est Créteil Val de Marne)

Greta Komur-Thilloy (Université de Haute Alsace)

Christine Lombez (Université de Nantes)

Fabrice Marsac (Université de Strasbourg)

Maria Papadima (Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών)

Marie-Anne Paveau (Université Paris 13)

Alain Rabatel (Université de Lyon 1)

Jean-Michel Wittmann (Université de Lorraine)