Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

O czasopiśmie

Romanica Wratislaviensia ukazują się od 1968 roku. W czasopiśmie publikowane są prace autorstwa badaczy polskich i zagranicznych z zakresu badań nad literaturą, kulturą i językami krajów romańskich (także w ujęciu transdycyplinarnym, porównawczym, komparatystycznym i przekładoznawczym) w języku francuskim, a w uzasadnionych przypadkach również w językach hiszpańskim, włoskim i polskim.

Poszczególne numery czasopisma mają charakter tematyczny, a ich redagowanie powierzane jest specjalistom zajmującym się wybraną tematyką. W każdym numerze obok artykułów w dziale podstawowym w Variach publikowane są prace różnotematyczne, a w dziale Compte-rendus - recenzje aktualnych monografii i tomów zbiorowych z obszaru romanistyki i dziedzin pokrewnych.

Czasopismo "Romanica Wratislaviensia" jest indeksowane w bazie Scopus. Abstrakty artykułów opublikowanych w "Romanica Wratislaviensia" znajdują się w bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS), a także w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (na podstawie stosownej umowy między WUWr a CEJSH) oraz w EBSCO Information Services (na podstawie stosownej umowy między WUWr a EBSCO), jak również w Federacji Bibliotek Cyfrowych i Europeanie. Dzięki porozumieniu Wydawnictwa z MLA Directory of Periodicals egzemplarze czasopisma są wysyłane również do bazy Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest).

Liczba punktów: 100

(Wykaz czasopism naukowych, Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r.)

 

                                        

 

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

Unikatowy adres czasopisma: https://wuwr.pl/rwr

Strona czasopisma na portalu Instytutu Filologii Romańskiej

Rocznik. Format B5

ISSN: 0557-2665