Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Recenzenci

- Anna Bochnakowa (Uniwersytet Jagielloński)

- Gavin Bowd (University of St Andrews)

- Paul Cappeau (Université de Poitiers)

- Marzena Chrobak (Uniwersytet Jagielloński)

- Bernard Colombat (professeur émérite à l’Université Paris Diderot Paris 7)

- Lieven D’hulst (Université Catholique de Louvain)

- Roman Dąbrowski (Uniwersytet Jagielloński)

- Larry Duffy (University of Kent)

- Anna Dutka-Mańkowska (Uniwersytet Warszawski)

- Mieczysław Gajos (Uniwersytet Łódzki)

- Yves Gambier (Turun Yliopisto)

- Teresa Giermak-Zielińska (Uniwersytet Warszawski)

- Catherine Grall (Université de Picardie Jules-Verne)

- Anna Grześkowiak-Krwawicz (Instytut Badań Literackich PAN, Uniwersytet Warszawski)

- Krzysztof Jarosz (Uniwersytet Śląski)

- Antoine Jurga (Université de Valenciennes)

- Alicja Kacprzak (Uniwersytet Łódzki)

- Greta Komur-Thilloy (Université de Haute-Alsace)

- Brigitte Krulic (Université Paris Nanterre)

- Sabina Kruszyńska (Uniwersytet Gdański)

- Monika Kulesza (Uniwersytet Warszawski)

- Sophie Lefay (Université d’Orléans)

- Mirosław Loba (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

- Hans-Jürgen Lüsebrink (Universität des Saarlandes)

- Paweł Matyaszewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

- Małgorzata Nowakowska (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

- Dominique Peyrache-Leborgne (Université de Nantes)

- Béatrice Picon-Vallin (CNRS)

- Michel Quereuil (Université Blaise Pascal)

- Andrzej Rabsztyn (Uniwersytet Śląski)

- Zofia Rejman (Uniwersytet Warszawski)

- François Roudaut (Université Paul Valéry, Montpellier)

- Jean-François Sablayrolles (Université Paris 13)

- Peter Schnyder (Université de Haute-Alsace)

- Gilles Siouffi (Sorbonne Université)

- Barbara Sosień (Uniwersytet Jagielloński)

- Tomasz Swoboda (Uniwersytet Gdański)

- Marcela Świątkowska (Uniwersytet Jagielloński)

- Kristiina Taivalkoski-Shilov (Turun yliopisto)

- Teresa Tomaszkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

- Małgorzata Tryuk (Uniwersytet Warszawski)

- Ulla Tuomarlà (Helsingin yliopisto)

- Marie Veniard (Université Paris Descartes)

- Carl Vetters (Université du Littoral Côte d'Opale)

- Grażyna Vetulani (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

- Bruno Viard (Université d’Aix-Marseille)

- Magdalena Wandzioch (Uniwersytet Śląski)

- Halina Widła (Uniwersytet Śląski)

- Ewa Wierzbowska (Uniwersytet Gdański)

- Nelly Wolf (Université de Lille 3)

- Witold Wołowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

- Krystyna Wróblewska-Pawlak (Uniwersytet Warszawski)

- Izabella Zatorska (Uniwersytet Warszawski)