• L’absolutisme et la démocratie nobiliaire : la traduction du Cid par Jan Andrzej Morsztyn (1662)

L’absolutisme et la démocratie nobiliaire : la traduction du Cid par Jan Andrzej Morsztyn (1662)

DOI: https://doi.org/10.19195/0557-2665.67.14
Maja Pawłowska
Google Scholar Maja Pawłowska
Publikacja:

Abstrakt

The study discusses the means used in the translation process by Jan Andrzej Morsztyn to transform Pierre Corneille’s Le Cid, so as to fit the cultural context of Polish Sarmatism and become an instrument of propaganda of the French presence on the Polish throne and reinforcement of the king’s power.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.