• Traduction littéraire : entre les considérations théoriques et observations des pratiques

Traduction littéraire : entre les considérations théoriques et observations des pratiques: „Autour de la traduction”, par Jerzy Brzozowski, Orizons Universités, Paris 2015

DOI: https://doi.org/10.19195/0557-2665.64.17
Teresa Tomaszkiewicz
Google Scholar Teresa Tomaszkiewicz
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.