• Lexicographie franco-polonaise au siècle des Lumières

Lexicographie franco-polonaise au siècle des Lumières: „Leksykografia polsko- francuska XVIII wieku w perspektywie metaleksykograficznej”, par Marcin Jakubczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016

DOI: https://doi.org/10.19195/0557-2665.64.18
Witold Ucherek
Google Scholar Witold Ucherek
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.