À la recherche du participe perdu: „Le participe retrouvé. Grand corpus étiqueté sur le participe passé”, par Fabrice Marsac et Jean-Christophe Pellat, L’Harmattan, Paris 2018

DOI: https://doi.org/10.19195/0557-2665.66.18
Witold Ucherek
Google Scholar Witold Ucherek
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.