W przestrzeni niemieckich nazw własnych: Damaris Nübling (2015): Namen. Eine Einführung in die Onomastik, Tübingen: Narr Studienbücher, wyd. 2, 374 s., ISBN 978-3-8233-6947-9

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1169.41.14
Mateusz Kminikowski
Google Scholar Mateusz Kminikowski
Publikacja:

Studia Linguistica Tom 41 (2022)

Strony od 235 do 241
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.