Artykuły recenzyjne

Tom 41 (2022)

W przestrzeni niemieckich nazw własnych

Damaris Nübling (2015): Namen. Eine Einführung in die Onomastik, Tübingen: Narr Studienbücher, wyd. 2, 374 s., ISBN 978-3-8233-6947-9

Strony: 235-241

PDF