Tom 41 (2022)

Opublikowane: 12-08-2022

Tom 41 (2022) czasopisma „Studia Linguistica” jest dedykowany profesorowi Norbertowi Morcińcowi z okazji Jego dziewięćdziesiątych urodzin. Zeszyt zawiera tekst autorski Jubilata oraz jedenaście recenzowanych artykułów naukowych z zakresu szeroko pojętego językoznawstwa napisanych przez badaczy z ośrodków naukowych w Polsce (Wrocław, Katowice, Opole, Łódź) oraz za granicą (Bergamo, Bochum). Prezentowane artykuły są poświęcone zagadnieniom związanym m.in. z retoryką, glottodydaktyką, morfologią, składnią, leksyką i dialektologią. W zeszycie znajduje się ponadto spis publikacji Jubilata (opracowany przez prof. Stefana Kiedronia oraz redaktorów czasopisma). Publikację zamykają dwa artykuły recenzyjne. 

Pełny numer

PDF

Artykuły