• Steffen Hessler (2022): Autorschaftserkennung und Verstellungsstrategien. Textanalysen und -vergleiche im Spektrum forensischer Linguistik, Informationssicherheit und Machine-Learning (= Tübinger Beiträge zur Linguistik, Bd. 585), Tübingen

Steffen Hessler (2022): Autorschaftserkennung und Verstellungsstrategien. Textanalysen und -vergleiche im Spektrum forensischer Linguistik, Informationssicherheit und Machine-Learning (= Tübinger Beiträge zur Linguistik, Bd. 585), Tübingen: Narr Francke Attempto, 390 S., kartoniert, ISBN 978-3-8233-8561-5

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1169.41.15
Daniel M. Pottmann
Google Scholar Daniel M. Pottmann
Publikacja:

Studia Linguistica Tom 41 (2022)

Strony od 241 do 245
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.