Artykuły recenzyjne

Tom 42 (2023)

Norbert Morciniec (2023): Historia języka niderlandzkiego [Geschichte der niederländischen Sprache]. Zweite überprüfte und erweiterte Auflage, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 266 S., Hardcover, ISBN 978-83-7977-758-7

Strony: 123-126

PDF (Deutsch)

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.