Tom 42

Opublikowane: 29-12-2023

Zeszyt „Studia Linguistica” XLII/2023 zawiera sześć artykułów naukowych recenzowanych, które dotyczą różnych tematów związanych z szeroko rozumianymi badaniami językoznawczymi oraz trzy artykuły recenzyjne. Autorami opublikowanych tekstów są badacze z różnych ośrodków naukowych w Polsce (Wrocław, Warszawa, Katowice, Kraków, Opole) oraz zagranicą (Francja, Włochy). Poszczególne artykuły zeszytu są poświęcone tematom z obszaru gramatyki języka niemieckiego (połączenia werbo-nominalne, I. Gaworski), frazeologii (badania porównawcze, P. Golda, O. Karabag, J. Ryszka), lingwistyki tekstu (XIX-wieczne Księgi Zmarłych, P. Owsiński), lingwistyki antropologicznej (analiza dyskursu medialnego, M. Strukowska), dydaktyki języków obcych (zastosowanie sztucznej inteligencji w nauczaniu, M. Maziarz) oraz translatoryki (tłumaczenie tekstów technicznych, Ł. Solarz). Językiem artykułów publikacji jest angielski, niemiecki, francuski i polski. Zeszyt zamykają trzy artykuły recenzyjne polskojęzycznych i niemieckojęzycznych publikacji naukowych.  

Pełny numer

PDF (Deutsch)