Artykuły recenzyjne

Tom 42 (2023)

Norbert Morciniec (2023): Słownik terminologii gramatycznej niemiecko-polski [Lexikon grammatischer Fachausdrücke deutsch-polnisch], Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 170 S., Hardcover, ISBN 978-83-7977-680-1

Strony: 129-132

PDF (Deutsch)

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.