• Agglutination vs. Flexion. Ausgewählte Probleme eines kontrastiv-typologischen Vergleichs der deutschen und der ungarischen Morphologie

Agglutination vs. Flexion. Ausgewählte Probleme eines kontrastiv-typologischen Vergleichs der deutschen und der ungarischen Morphologie

Attila Péteri
Google Scholar Attila Péteri
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.