Artykuły

Tom 30 (2011)

Zarys historii paremiografii duńskiej w XVII wieku

Józef Jarosz

Strony: 93 - 114

PDF