Tom 30

Opublikowane: 04-09-2011

Trzydziesty numer czasopisma „Studia Linguistica” zawiera dwanaście artykułów z zakresu językoznawstwa. Wśród omawianych zagadnień znalazły się między innymi: zarys historii paremiologii duńskiej w XVII wieku (J. Jarosz), obserwacje na temat struktury niemieckich nazw roślin i gatunków pochodzenia onimicznego (M. Guz), amalgamaty leksykalne w rysunkach satyrycznych Henryka Sawki (A. Libura) czy frazeologizmy jako źródło wiedzy międzykulturowej na przykładzie niemieckich i polskich etnofrazeologizmów (J. Szczęk).