Zur Artikulation vokalisierter /r/-Formen

Artur Tworek
Google Scholar Artur Tworek
Publikacja:

Studia Linguistica Tom 30 (2011)

Strony od 167 do 174
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.