• Reparatursignale im gesprochenen Deutsch und Polnisch

Reparatursignale im gesprochenen Deutsch und Polnisch

Marta Rogozińska
Google Scholar Marta Rogozińska
Publikacja:

Studia Linguistica Tom 33 (2014)

Strony od 113 do 121

Abstrakt

Repair signals in spoken German and Polish


The main aim of this article is to analyze repair signals in German and Polish spoken texts. The repair signals are features which allow speaker to rearrange the framework of the utterance. Texts selected from the GeWiss corpus https://gewiss.uni-leipzig.de/ are the empirical basis of this research. The following textual units will be analyzed: exclamations, tokens and phrases that introduce repairs in spontaneous spoken academic discourse.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.