• Fokusakzente als rhetorische Hervorhebungsmarker in der gesprochenen Wissenschaftssprache. Eine deutsch-polnische vergleichende Signaluntersuchung

Fokusakzente als rhetorische Hervorhebungsmarker in der gesprochenen Wissenschaftssprache. Eine deutsch-polnische vergleichende Signaluntersuchung

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1169.35.12
Artur Tworek
Google Scholar Artur Tworek
Publikacja:

Studia Linguistica Tom 35 (2016)

Strony od 221 do 233

Abstrakt

Focus accents as rhetoric markers in the spoken academic language. A German-Polish comparative initial analysis


The objects of this paper are the focus accents in the spoken academic German and Polish language. The comparative analysis of how the semantic importance can be shown by means of prosodic features confirms the special role of focus accents in the rhetoric formation of academic lecture in both languages.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.