• Anja Maibaum 2016: Spielfilm-Synchronisation. Eine translationskritische Analyse am Beispiel amerikanischer Historienfilme über den Zweiten Weltkrieg. TransÜD. Arbeiten zur Theorie und Praxis des Übersetzens und Dolmetschens. Band 81, Berlin: Frank &Timme, ISBN 978-3-7329-0220-0, 127 S.

Anja Maibaum 2016: Spielfilm-Synchronisation. Eine translationskritische Analyse am Beispiel amerikanischer Historienfilme über den Zweiten Weltkrieg. TransÜD. Arbeiten zur Theorie und Praxis des Übersetzens und Dolmetschens. Band 81, Berlin: Frank &Timme, ISBN 978-3-7329-0220-0, 127 S.

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1169.36.10
Michał Gąska
Google Scholar Michał Gąska
Publikacja:

Studia Linguistica Tom 36 (2017)

Strony od 152 do 154
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.