Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 36

Published 22 listopada 2017

Issue description

Zeszyt XXXVI „Studia Linguistica” jest zbiorem tekstów, które skupiają się wokół różnych językoznawczych problemów badawczych.  Trzy artykuły opublikowano w języku niemieckim, dwa — w języku polskim, dwa — w języku ukraińskim, jeden artykuł powstał w języku angielskim.  Wszystkie artykuły zawierają streszczenie w języku angielskim. Autorki i autorzy analizują różne zjawiska językowe w ujęciu porównawczym (np. niemiecko-polskim i do jidysz) lub ograniczając się do jednego języka. Poszczególne artykuły zeszytu są poświęcone tematom m.in. z obszaru składni, semantyki, leksyki, paremiologii i metafory. W drugiej części zeszytu opublikowano cztery omówienia prac naukowych, które ukazały się w latach 2014–2016. Zeszyt zamyka wywiad przeprowadzony z prof.  dr. dr. h. c.  mult. Ulrichem Englem.

Interview