• Danuta Rytel-Schwarz / Alina Jurasz / Lesław Cirko / Ulrich Engel 2018, Deutsch-polnische kontrastive Grammatik. Bd. 2: Der Satz, 2., neu bearbeitete und ergänzte Auflage. Hildesheim/Zürich/New York: Olms Verlag, 462 S., ISBN 978-3-487-14783-3

Danuta Rytel-Schwarz / Alina Jurasz / Lesław Cirko / Ulrich Engel 2018, Deutsch-polnische kontrastive Grammatik. Bd. 2: Der Satz, 2., neu bearbeitete und ergänzte Auflage. Hildesheim/Zürich/New York: Olms Verlag, 462 S., ISBN 978-3-487-14783-3

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1169.38.9
Monika Bielińska
Google Scholar Monika Bielińska
Publikacja:

Studia Linguistica Tom 38 (2019)

Strony od 139 do 140
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.