Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły recenzyjne

Tom 38 (2019)

Danuta Rytel-Schwarz / Alina Jurasz / Lesław Cirko / Ulrich Engel 2018, Deutsch-polnische kontrastive Grammatik. Bd. 2: Der Satz, 2., neu bearbeitete und ergänzte Auflage. Hildesheim/Zürich/New York: Olms Verlag, 462 S., ISBN 978-3-487-14783-3

  • Monika Bielińska
DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1169.38.9
Przesłane
24 stycznia 2020
Opublikowane
24-01-2020