Tom 38 (2019)

Opublikowane: 24-01-2020

Trzydziesty ósmy tom „Studia Linguistica” zawiera osiem tekstów autorów pochodzących z różnych ośrodków akademickich w Polsce i w Niemczech. Opracowania odnoszą się do problemów związanych z językoznawstwem ogólnym i porównawczym. Analizie poddane zostały np. rosyjski dyskurs polityczny, rozmowa egzaminacyjna oraz teksty akademickie. Tom uzupełniają trzy recenzje publikacji naukowych.