• Magdalena Zofia Feret 2014, Die Nominalphrase im Deutschen aus der Perspektive der generativen DP-Modelle und der kognitiven Grammatik. Ein Versuch der Bewertung ihrer Untersuchungsmethodologien, Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 298 S., ISBN 978-83-7133-612-6

Magdalena Zofia Feret 2014, Die Nominalphrase im Deutschen aus der Perspektive der generativen DP-Modelle und der kognitiven Grammatik. Ein Versuch der Bewertung ihrer Untersuchungsmethodologien, Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 298 S., ISBN 978-83-7133-612-6

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1169.38.11
Piotr A. Owsiński
Google Scholar Piotr A. Owsiński
Publikacja:

Studia Linguistica Tom 38 (2019)

Strony od 148 do 149
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.