Artykuły recenzyjne

Tom 38 (2019)

Andrzej Kątny Hrsg., 2018, Valenz und Dependenz. Theorie und Praxis. Festschrift für Professor Ulrich Engel zum 90. Geburtstag. „Studia Germanica Gedanensia” 39, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 342 S., ISBN 978-83-7865-710-1, ISSN 1230-6045

Strony: 141 - 148

PDF (English)