• Andrzej Kątny Hrsg., 2018, Valenz und Dependenz. Theorie und Praxis. Festschrift für Professor Ulrich Engel zum 90. Geburtstag. „Studia Germanica Gedanensia” 39, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 342 S., ISBN 978-83-7865-710-1, ISSN 1230-6045

Andrzej Kątny Hrsg., 2018, Valenz und Dependenz. Theorie und Praxis. Festschrift für Professor Ulrich Engel zum 90. Geburtstag. „Studia Germanica Gedanensia” 39, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 342 S., ISBN 978-83-7865-710-1, ISSN 1230-6045

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1169.38.10
Ireneusz Gaworski
Google Scholar Ireneusz Gaworski
Publikacja:

Studia Linguistica Tom 38 (2019)

Strony od 141 do 148
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.