• URSZULA ASZYK, Fuera de contexto. Obras dramáticas, motivos y mitos españoles en el teatro polaco, Warszawa, Biblioteka Iberyjska, 2017, 354 pp.

URSZULA ASZYK, Fuera de contexto. Obras dramáticas, motivos y mitos españoles en el teatro polaco, Warszawa, Biblioteka Iberyjska, 2017, 354 pp.

DOI: https://doi.org/10.19195/2084-2546.27.21
Magdalena Drewniak
Google Scholar Magdalena Drewniak
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.