• Tom 324 Nr (2017): 324, Studia Historycznoprawne, 2017

Tom 324 Nr (2017): 324, Studia Historycznoprawne, 2017

[71]

Strony redakcyjne i spis treści
324, Studia Historycznoprawne, 2017, Strony 1 - 9
Pobierz artykuł PDF
Dwanaście kolumn z Gortyny — historia odkrycia
324, Studia Historycznoprawne, 2017, Strony 11 - 23
Pobierz artykuł PDF
„Tà apórreta” w prawie ateńskim
324, Studia Historycznoprawne, 2017, Strony 25 - 48
Pobierz artykuł PDF
Stroje Rzymianek w kontekście brzmienia fragmentu D. 47, 10, 15, 15 Ulpianus libro 77 ad edictum
324, Studia Historycznoprawne, 2017, Strony 49 - 65
Pobierz artykuł PDF
Zjazdy książąt śląskich w 1331 roku
324, Studia Historycznoprawne, 2017, Strony 67 - 88
Pobierz artykuł PDF
Ród Wierzbnów herbu Jastrzębiec w średniowiecznych księgach sądowych
324, Studia Historycznoprawne, 2017, Strony 89 - 113
Pobierz artykuł PDF
Poglądy legislatorów Polski stanisławowskiej na zasadę równości w projektach reform praw kryminalnych
324, Studia Historycznoprawne, 2017, Strony 115 - 128
Pobierz artykuł PDF
Pogranicza systemów prawnych, w szczególności pozaborowych, w pracach nad kodyfikacjami prawa cywilnego i handlowego w II RP
324, Studia Historycznoprawne, 2017, Strony 129 - 167
Pobierz artykuł PDF
Wybrane zagadnienia dziedziczenia testamentowego w świetle orzecznictwa sądów apelacji lwowskiej w okresie międzywojennym
324, Studia Historycznoprawne, 2017, Strony 169 - 185
Pobierz artykuł PDF
Samorząd terytorialny w poglądach Stanisława Podwińskiego
324, Studia Historycznoprawne, 2017, Strony 187 - 199
Pobierz artykuł PDF
Ograniczenie wolności budowlanej w ujęciu rozporządzenia Prezydenta RP z 1928 r. o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli
324, Studia Historycznoprawne, 2017, Strony 201 - 210
Pobierz artykuł PDF
Odwołanie darowizny w polskim kodeksie zobowiązań z 1933 r.
324, Studia Historycznoprawne, 2017, Strony 211 - 228
Pobierz artykuł PDF
Przejmowanie kościelnych placówek służby zdrowia oraz zakładów opieki społecznej w archidiecezji wrocławskiej w latach 1945–1956
324, Studia Historycznoprawne, 2017, Strony 229 - 246
Pobierz artykuł PDF
Szkoły prawnicze jako przykład „demokratyzacji” wymiaru sprawiedliwości w początkach Polski Ludowej
324, Studia Historycznoprawne, 2017, Strony 247 - 262
Pobierz artykuł PDF
Noty o autorach
324, Studia Historycznoprawne, 2017, Strony 263 - 264
Pobierz artykuł PDF